Yönetim

MART 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 02.03.2020
TOPLANTI YERİ     : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ   : 16.00

2020 YILI MART AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

 

    

  1- Açılış ve Sunuş.

  2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.

  3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.

  4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.

  5- İlçemiz Hacıveli Mahallesi 50K-IVa paftaya isabet eden 506139 ada 14 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.

  6- İlçemiz  Yenifoça-Fevzi Çakmak  Mahallesi, 11024 ada 1 parselde 0.14 m2 ve 11024 ada 2 parsel 0.15 m2 Belediyemize ait  hisse satışı hususu ile 11023 ada 1 parseldeki 788,11 m2 ve 11024 ada 3 parseldeki 135,38 m2 lik hissenin Belediyemize bağışlanması hususunun görüşülmesi.

  7- 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi gereği ataması yapılan personel hakkında bilgi verilmesi.

  8- İlçemiz Yeniköy mahallesi 516145 ada 386 parsele ilişkin Belediye hizmet alanı (Bilimler Köyü) amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.

  9-İlçemiz Yenifoça yürürlükteki 1/1000 ölçekli K17b-22c-4c paftada Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.

  10-İlçemiz Yenifoça 1/1000 ölçekli K17b-22c-4b paftaya isabet eden imar planı revizyonu plan uygulama hükümleri değişikliği ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.

  11-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Yenifoça 10690 ada 1 parselde bulunan 4309 m’2 lik taşınmazın kiralanma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.

  12-Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Yenifoça 10220 ada 17 ve 18 parsellerde bulunan taşınmazın satın alma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.

  13-İlçemiz Yenibağarası 515132 ada 1840 parselde bulunan Belediyemiz hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.

  14-Kadın-Erkek eşitliği komisyonunun adının Toplumsal Cinsiyet eşitliği olarak değiştirilmesi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.

  15-Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu kurulması ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.

  16-Dilek ve Temenniler.

  17-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.

  18-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

 

  Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı