Yönetim

ŞUBAT 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 06.02.2020
TOPLANTI YERİ     : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisleri
TOPLANTI SAATİ   : 16.00

2020 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

     1-Açılış ve Sunuş.
     2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
     3-Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
     4-Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
     5-İlçemiz Yeniköy mahallesi 516145 ada 386 parsel ilişkin Belediye hizmet alanı (Bilimler Köyü) amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmesi
     6-İlçemiz Yenifoça yürürlükteki 1/1000 ölçekli K17b-22c-4c paftada Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliğinin görüşülmesi.
     7- İlçemiz Yenifoça 1/1000 ölçekli K17b-22c-4b paftaya isabet eden imar planı revizyonu plan uygulama hükümleri değişikliği hususunun görüşülmesi.
     8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Yenifoça 10690 ada 1 parselde bulunan 4309 m’2 lik taşınmazın kiralanma talebinin görüşülmesi.
     9- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Yenifoça 10220 ada 17 ve 18 parsellerde bulunan taşınmazın satın alma talebinin görüşülmesi.
     10- İlçemiz Yenibağarası 515132 ada 1840 parselde bulunan Belediyemiz hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
     11-2020 yılı için Meclis Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
     12-Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin 2020 yılı için çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
     13-Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2020 yılı için ödenecek fazla mesai Ücretinin  belirlenmesi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
     14-Bağ-kent Sağlık Eğitim Kültür Sanat Sosyal Hizmet İnşaat Turizm Gıdat Tarım Petrol San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin 5393 sayılı kanun 18. Maddesine göre ayni sermaye artış talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
     15-3194 sayılı yasanın geçici 16. Maddesi doğrultusunda, Belediyemiz mülkiyetinde olan ve imar planında sosyal donatı alanında kalmayan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince değerlendirilmesi ile ilgili Komisyon raporlarının                                        görüşülmesi.
     16-5393 sayılı yasanın 48.maddesine istinaden Hizmet birimlerinin kurulması ve kapatılması hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
     17- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1746 ada 1 parselde bulunan taşınmazın satışı ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
     18- İlçemiz Yenibağarası 310 ada 1 parsel ile 348 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
     19-İlçemiz Yenibağarası 515135 ada 116 parselde bulunan 147,85 m2 lik Belediye hissesinin, hissedarına satılması ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
     20-İlçemiz Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi İzmir Caddesi No:3/A (2817 Parsel) İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
     21-İlçemiz Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi 10739 Ada 14 Parselde bulunan 84,6 m2’lik Belediyemiz hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi. 
     --- Dilek ve Temenniler
     --- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
     --- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

     Fatih GÜRBÜZ
     Foça Belediye Başkanı