Yönetim

OCAK 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 07.01.2020
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00

2020 YILI OCAK AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
6- 2020 yılı için Meclis Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi.
7- Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin 2020 yılı için çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi.
8- Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2020 yılı için ödenecek fazla mesai Ücretinin  belirlenmesi.
9- Belediyemizde çalışan 1 adet geçici işçinin 2020 yılı vizesinin görüşülmesi.
10- Bağ-kent Sağlık Eğitim Kültür Sanat Sosyal Hizmet İnşaat Turizm Gıdat Tarım Petrol San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin 5393 sayılı kanun 18. Maddesine göre ayni sermaye artış talebinin görüşülmesi.
11- 3194 sayılı Yasanın 16. Maddesi doğrultusunda, Belediyemiz mülkiyetinde olan ve imar planında sosyal donatı alanında kalmayan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
12- 5393 sayılı yasanın 48.maddesine istinaden Hizmet birimlerinin kurulması ve kapatılması hususunun görüşülmesi.  
13- Norm kadro cetvellerindeki değişikliklerin görüşülmesi.
14- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1746 ada 1 parselde bulunan taşınmazın satışının yapılması hususunun görüşülmesi.
15- İlçemiz Yenibağarası 310 ada 1 parsel ile 348 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
16- İlçemiz Yenibağarası 515136 ada 116 parselde bulunan 147,85 m2 lik Belediye hissesinin, hissedarına satılması hususunun görüşülmesi.
17- İlçemiz Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi İzmir Caddesi No:3/A (2817 Parsel) İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
18- İlçemiz Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi 10739 Ada 14 Parselde bulunan 84,6 m2’lik Belediyemiz hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
19- Mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazlardaki hisselerin, hissedarlarına satılması hususu ile alakalı Komisyon raporlarının görüşülmesi.
20- İlçemiz Yenifoça 504103 ada 4411 parselde bulunan 25.54 m2’lik hissenin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
21- İlçemiz Atatürk Mahallesi 1220 ada 7 parselde bulunan 149.33 m2’lik hissenin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile alakalı Komisyon raporlarının görüşülmesi.
22- İlçemiz Bağarası 422/3 Sokak ile 20 Sokak birleşiminde kalan yeşil alandaki trafo yerinin 1/1000 ölçekli plan tadilatı hususu ile alakalı Komisyon raporlarının görüşülmesi.
23- Mülkiyeti Belediyemize ait Kocamehmetler mahallesi 511118 ada 152 parselin Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifine tahsis talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
24- Dilek ve Temenniler.
25- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
26- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı