Yönetim

ARALIK 2019 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 04.12.2019
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00

2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- Mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazlardaki hisselerin, hissedarlarına satılması hususunun görüşülmesi.
6- İlçemiz Yenifoça 504103 ada 4411 parselde bulunan 25.54 m2’lik hissenin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
7- İlçemiz Atatürk Mahallesi 1220 ada 7 parselde bulunan 149.33 m2’lik hissenin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
8- İlçemiz Bağarası 422/3 Sokak ile 20 Sokak birleşiminde kalan yeşil alandaki trafo yerinin 1/1000 ölçekli plan tadilatı hususunun görüşülmesi.
9- Aliağa Belediyesine ait 35 NAA 85 plaka sayılı Kamyonun Belediyemize bedelsiz hibe edilmesi hususunun görüşülmesi
10- Mülkiyeti Belediyemize ait Yenibağarası 515135 ada 106 parselde bulunan taşınmazın Yenibağarası Muhtarlığı’na tahsis talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
11- Mülkiyeti Belediyemize ait Kocamehmetler mahallesi 511118 ada 152 parselin Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifine tahsis talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
12- İlçemiz Bağarası 220 ada 5 parselde bulunan Belediyemize ait hissenin Abdulbaki ÖNGAN tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
13- İlçemiz Bağarası Hacı Veli Mahallesi Foça-İzmir Karayolu No:53 (7 Parsel) de bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususu ile alakalı Komisyon raporlarının görüşülmesi.
14- Dilek ve Temenniler
15- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
16- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı