Yönetim

EYLÜL 2019 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 04.09.2019
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Gerenköy Çok Amaçlı Salon
TOPLANTI SAATİ    :16.00

2019 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İlçemiz Atatürk Mahallesi 56 sokağın batısında bulunan yeşil alana Enver DURULMUŞ Parkı ismi verilmesi hususunun görüşülmesi.
4-İlçemiz Yenifoça 11020 ada 4 parselde bulunan Belediye hissesinin İrfan DEMİRKIRAN tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
5-İlçemiz Yenifoça 10548 ada 3 parselde bulunan Belediye hissesinin Yavuz Atala SALAKOSLU tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
6-5393 sayılı Kanunun 49. maddesi gereği ataması yapılan personel hakkında bilgi verilmesi.
7-Milli Savunma Bakanlığı’nın Foça Deniz Üs kışlasının konuşlandığı alana ait 1/1000 ölçekli İmar Planı çalışmaları ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
8-İlçemiz Atatürk Mahallesi 1748 Ada 1 Parselde anaokulu yapımıyla alakalı protokolün Komisyonlar tarafından değerlendirilme hususunun görüşülmesi.
9- İlçemiz Yenibağarası 310 ada 1 parsel ile 348 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
10- Başkanlık Teklifleri.
11- Dilek ve Temenniler.
12- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
13- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı