Yönetim

AĞUSTOS 2019 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                            T.C
                                                                 FOÇA BELEDİYESİ

 

TOPLANTI TARİHİ  : 02.08.2019
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Beş Kapılar Kalesi.
TOPLANTI SAATİ    :18.00

                                    2019 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-Milli Savunma Bakanlığı’nın Foça Deniz Üs kışlasının konuşlandığı alana ait 1/1000 ölçekli İmar Planı çalışmalarının görüşülmesi.
4-Hukuk Komisyonunun oluşturulması ve üye seçiminin yapılması.
5-İç Anadolu belediyeler Birliği’ne üye olunması ve Birliğe üye seçimin görüşülmesi.
6-İlçemiz Atatürk Mahallesi 1748 Ada 1 Parselde anaokulu yapımıyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hizmet protokolü imzalanması hususunun görüşülmesi.
7-Bilimler Vakfının, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yeniköy 386 parselde Bilimler Köyü kurulmasına ilişkin ön protokol talebinin ile İlgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
8-İlçemiz Yenibağarası 310 ada 1 parsel ile 348 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
9-S.S Bağarası Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Mülkiyeti Belediyemize ait olan Bağarası 242 parselde bulunan 13200 m2’lik taşınmazı satın alma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
10-İlçemiz Bağarası 2 ada 34,35 parseller 15 ada 1,2 parseller ve 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 parsellerin kamulaştırma hususunun görüşülmesi.
11- Başkanlık Teklifleri.
12- Dilek ve Temenniler.
13- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
14- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı