Yönetim

TEMMUZ 2019 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                T.C.
                                                  FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 04.07.2019
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisler
TOPLANTI SAATİ    :16.00
    

                     2019 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-Bilimler Vakfının, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yeniköy 386 parselde Bilimler Köyü kurulmasına ilişkin ön protokol talebinin görüşülmesi.
4-İlçemiz Yenibağarası 310 ada 1 parsel ile 348 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin görüşülmesi.
5-İlçemiz 10314 ada 3 parsel no’lu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde edilen itiraz ile ilgili Karar düzeltme hususunun görüşülmesi.
6-S.S Bağarası Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Mülkiyeti Belediyemize ait olan Bağarası 242 parselde bulunan 13200 m2’lik taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.
7-İlçemiz Atatürk Mahallesi 1 Ada 27 parselde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazın Foça Arkeoloji Müzesi oluşturulmak amacıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devir edilmesi talebi ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
8- Berrin ÖĞEN’in maliki bulunduğu İlçemiz, Yenifoça Mahallesi, 609 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı Revizyonuna edilen itiraz ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
9-Ahmet KÜÇÜK’ün maliki bulunduğu İlçemiz, Yenifoça Mahallesi, 4694, 4695 ve 4696 nolu parseller için yapılan 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı Revizyonuna edilen itiraz ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
10-İlçemiz Bağarası 1601 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi ile alakalı Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
11-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1794 Ada 1 Parselde bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
12-İlçemiz Bağarası 12 Ada 13 Parselde bulunan taşınmazdaki Belediye hissesinin Bekir TAŞLI tarafından satın alınma talebi ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesİ.
13-Başkanlık Teklifleri.
14-Dilek ve Temenniler.
15-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
16-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı