Yönetim

HAZİRAN 2019 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                         T.C
                                                                            FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 10.06.2018
TOPLANTI YERİ     : Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Birimi.
TOPLANTI SAATİ   :14.00

                                             2019 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ
1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İlçemiz Atatürk Mahallesi 1 Ada 27 parselde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazın Foça Arkeoloji Müzesi oluşturulmak amacıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devir edilmesi talebinin görüşülmesi.
4-İlçemiz Fevzipaşa Mahallesi1751 Ada 3 Parselde bulunan Belediye dükkanlarının Esnaf ve Sanatkarlar Odasına devri için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
5- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1794 Ada 1 Parselde bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
6-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 10.05.2019 tarih ve 3 sayılı yazısının görüşülmesi.
7-İlçemiz Bağarası 12 Ada 13 Parselde bulunan taşınmazdaki Belediye hissesinin Bekir TAŞLI tarafından satın alınma talebinin görüşülmesi.
8-İlçemiz Bağarası Foça-İzmir karayolu No:53 (7 Parsel)’de bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dahil  edilmesi hususu ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
9-İlçemiz Bağarası 1601 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi ile alakalı Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
10- Berrin ÖĞEN’in maliki bulunduğu İlçemiz, Yenifoça Mahallesi, 609 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde edilen itiraz ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
11-Ahmet KÜÇÜK’ün maliki bulunduğu İlçemiz, Yenifoça Mahallesi, 4694, 4695 ve 4696 nolu parseller için yapılan 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde edilen itiraz ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
12-Mehmet Faruk GÜRSEL’in maliki bulunduğu İlçemiz, Yenifoça Mahallesi, 4694, 4695 ve 4696 nolu parseller için yapılan 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde edilen itiraz ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
13-Nesrin ERÇAYHAN’ın maliki bulunduğu İlçemiz, Yenifoça Mahallesi, 10888 ada 4 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde edilen itiraz ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
14- Mehmet ERTUĞ’un maliki bulunduğu İlçemiz, Yenifoça Mahallesi, 10888 ada 4 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde edilen itiraz ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
15- Emine ERTUĞ’un maliki bulunduğu İlçemiz Yenifoça Mahallesi, 10888 ada 4 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde edilen itiraz ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
16- Murat ERTUĞ’un maliki bulunduğu İlçemiz Yenifoça Mahallesi, 10888 ada 4 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde edilen itiraz ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
17- Ali BAYDAROĞULLARI’nın İlçemiz Yenifoça Mahallesi, 10888 ada 3 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde edilen itiraz ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
18-Başkanlık Teklifleri.
19-Dilek ve Temenniler.
20-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
21-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı