Yönetim

MAYIS 2019 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

 

TOPLANTI TARİHİ  : 03.05.2019
TOPLANTI YERİ     : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ   : 16.00

2019 YILI MAYIS AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ
 

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-2018 yılı kesin hesabının görüşülmesi.
4-İlçemiz Bağarası Foça-İzmir karayolu No:53 (7 Parsel)’de bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
5-İlçemiz sınırları içerisindeki inşaatların Turizmi olumsuz etkileyebilecek faaliyetleriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması hususunun görüşülmesi.
6-İlçemiz Bağarası 1601 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi.
7-Başkanlık Teklifleri.
8-Dilek ve Temenniler.
9-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
10-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı