Yönetim

NİSAN 2019 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                   T.C.
                                                      FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 08.04.2019
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00

2019 YILI NİSAN AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Belediye Meclis geçici katip üyelerinin seçimi.
3-1.ve 2. Meclis Başkan Vekilinin seçimi.
4-Asil ve yedek Meclis katiplerinin seçimi.
5-Encümen Üyelerinin seçimi.
6-Plan-Bütçe Komisyonuna Üye seçimi.
7-İmar Komisyonuna Üye seçimi.
8-Tarım Komisyonuna Üye seçimi.
9-Turizm-Esnaf Komisyonuna Üye seçimi.
10-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna Üye seçimi.
11-Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna Üye seçimi.
12-Tarihi Kentler Birliğine üye seçimi.
13-Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye seçimi.
14-Ege Belediyeler Birliğine üye seçimi.
15-Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine üye seçimi.
16-İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliğine üye seçimi.
17-2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
18-2018 yılı Denetim Komisyon Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.
19-Memurlara ödenecek Sosyal Denge tazminatının görüşülmesi.
20-Başkanlık Teklifleri.
21-Dilek ve Temenniler.
22-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
23-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı