Yönetim

Mart 2019 Meclis Gündemi

T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

 

 

TOPLANTI TARİHİ  : 04.03.2019
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00


2019 YILI MART AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi kapsamında İsmetpaşa mahallesinde Bilirkişi Seçimi konusunun görüşülmesi.
4-5393 sayılı Kanunun 49. Maddesi gereği atama yapılan personel hakkında bilgi verilmesi.
5-Atatürk Mahallesi 1 ada 27 numaralı parselle ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
6-Başkanlık Teklifleri.
7-Dilek ve Temenniler.
8-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı