Yönetim

Aralık 2018 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 03.12.2018
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00

2018 YILI ARALIK AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM
1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.11.2018 tarih ve 2133 Sayılı yazısının görüşülmesi.
4-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.11.2018 tarihli yazısı.
5-İlçemiz Bağarası, mülkiyeti belediyemize ait olan 504 ada 3 parselde bulunan 226.09 m2’lik taşınmazın Sami TIKANSAK tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
6-İlçemiz Yenibağarası Yenifoça Caddesi 495 ada 7 parsel ile Bağarası Kazım Dirik Mahallesi 361 ada 7 parselde bulunan taşınmazların zemin katlarında bağımsız bölüm oluşturulması ve Yenibağarası Yenifoça caddesi ve Bağarası 10 nolu sokağın günlük ticarete açılabilmesi hususu ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
7-İlçemiz Yenifoça Mustafa Kemal ATATÜRK Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi mezar üstü mevkiinde yapılan parka GÜNGÖR isminin verilmesi hususu ile ilgili İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
8-Başkanlık Teklifleri.
9-Dilek ve Temenniler.
10-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
11-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

 

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı