Yönetim

Kasım 2018 Meclis Gündemi

                                                                                               T.C
                                                                                   FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 05.11.2018
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisler
TOPLANTI SAATİ    : 16.00

                                                        2018 YILI KASIM AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İlçemiz Yenibağarası Yenifoça Caddesi 495 ada 7 parsel ile Bağarası Kazım Dirik Mahallesi 361 ada 7 parselde bulunan taşınmazların zemin katlarında bağımsız bölüm oluşturulması ve Yenibağarası Yenifoça caddesi ve Bağarası 10 nolu sokağın günlük ticarete açılabilmesi hususunun görüşülmesi.
4-İlçemiz Yenifoça Mustafa Kemal ATATÜRK Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi mezar üstü mevkiinde yapılan parka GÜNGÖR isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.
5-İlçemiz Ilıpınar 762 parsel ile ilgili İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
6-İlçemiz Bağarası 1050 parselde bulunan taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi ile ilgili İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
7-İlçemiz Yenibağarası Küme Evler No:34 (1714 parsel) adresinde bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
8- Başkanlık Teklifleri.
9- Dilek ve Temenniler.
10- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
11- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

                                                                                    Gökhan DEMİRAĞ
                                                                                 Foça Belediye Başkanı