Yönetim

Ekim 2018 Meclis Gündemi

T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

 

 

TOPLANTI TARİHİ  : 01.10.2018
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00

 

2018 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-2019 yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesi.
4-2019 yılı Belediye Vergi, Harç ve Tarifelerin görüşülmesi.
5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2018 tarih ve 1789 sayılı yazısının görüşülmesi.
6-İlçemiz Ilıpınar 762 parselde bulunan alanının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.
7-İlçemiz Bağarası 1050 parselde bulunan taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
8-İlçemiz Yenibağarası Küme Evler No:34 (1714 parsel) adresinde bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
9-İlçemiz Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Doğalkent Yapı Kooperatifinde bulunan çocuk parkına Mehmet Şener ÖZBODUR isminin verilmesi konusuyla ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
10-İlçemiz Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinden cephe alan parsellerin zemin katlarında günlük ticaret yapılabilmesi ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
11-İlçemiz Gerenköy 13 ada 1 parselin güneyinde kalan alanın “Belediye Hizmet Alanı” belirlenmesine ilişkin onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği itirazı ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
12- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
13-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı