Yönetim

Eylül 2018 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 03.09.2018
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisleri
TOPLANTI SAATİ   : 16.00

2018 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.08.2018 tarih ve 1691sayılı yazısının görüşülmesi.
4-İlçemiz Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Doğal Yapı Kooperatifinde bulunan çocuk parkına Mehmet Şener ÖZBODUR isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.
5-İlçemiz Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinden cephe alan parsellerin zemin katlarında günlük ticaret yapılabilmesi hususunun görüşülmesi.
6-İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Kütüphane Binası tahsisi ile ilgili komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
7-İlçemiz Kocamehmetler Mahallesi 509 parselde bulunan 185 m’2 yüzölçümlü Belediyemiz mülkiyetindeki avlulu taşınmazı satın alma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
8- Başkanlık Teklifleri.
9- Dilek ve Temenniler.
10- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
11- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı