Yönetim

Ağustos 2018 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

 

TOPLANTI TARİHİ  : 01.08.2018
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesislerde.
TOPLANTI SAATİ    :16.00

2018 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

 

 1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.03.2018 tarih ve 267788 sayılı talebinin görüşülmesi.
4-İlçemiz Kocamehmetler mahallesi 509 parselde bulunan 185 m’2 yüzölçümlü tamamı Belediyemiz mülkiyetindeki avlulu taşınmazı satın alma talebi bulunmaktadır.
5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.07.2018 tarih ve 1565 Sayılı yazısının görüşülmesi.
6-İlçemiz Bağarası 1 ada 11 parselde bulunan 3,70 m2’lik Belediyemize ait hissenin  satın alma talebi ile ilgili Komisyon Raporlarının görüşülmesi.
7- Başkanlık Teklifleri.
8- Dilek ve Temenniler.
9- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
10- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
 

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı