Yönetim

Haziran 2018 Meclis Gündemi

T.C.
FOÇA BELEDİYESİ
TOPLANTI TARİHİ  : 01.06.2018
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisleri.
TOPLANTI SAATİ    :16.00

2018 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İlçemiz Yenifoça 10290 ada 18 parselde bulunan Belediyemize ait hissenin Gülçin KOÇ tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
4-3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3.Maddesi ve Kadastro Bilirkişileri hakkındaki yönetmelik gereğince, Mahalle muhtarları tarafından belirlenen bilirkişi listeleri ile ilgili İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
5-İlçemiz Bağarası 2 ada 36 parselde Belediyemize ait olan taşınmazın yeniden Foça  İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
6-İlçemiz Yenifoça 10989 ada 25 parselde bulunan Belediyemize ait hissenin Kemal ERDEM tarafından satın alma talebi ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
7-Başkanlık Teklifleri.
8-Dilek ve Temenniler.
9-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
10-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı