Yönetim

Mayıs 2018 Meclis Gündemi

   T.C.
      FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 02.05.2018
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00

2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEM

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.04.2018 tarih ve 910 sayılı yazısının görüşülmesi.
4-İlçemiz sınırları içerisindeki inşaatların Turizmi olumsuz etkileyebilecek faaliyetleriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması.
5-İlçemiz Bağarası 2 ada 36 parselde Belediyemize ait olan taşınmazın yeniden Foça  İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.
6-İlçemiz Yenifoça 10989 ada 25 parselde bulunan Belediyemize ait hissenin Kemal ERDEM tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
7-2017 yılı kesin hesabının görüşülmesi.
8-Bağ-Kent Şirketinin 26.04.2018 tarih ve 78 sayılı dilekçesinin görüşülmesi.
9-İlçemiz Yenifoça İzmir Caddesi no:45 (54 pafta 2864 parsel) de bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
10-Başkanlık Teklifleri.
11-Dilek ve Temenniler.
12-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
13-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı