Yönetim

Nisan 2018 Meclis Gündemi

T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

 

 

TOPLANTI TARİHİ  : 02.04.2018
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00


2018 YILI NİSAN AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-2017 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
4-2017 yılı Denetim Komisyon Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.
5-Encümen Üyelerinin Seçimi.
6-Plan-Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi.
7-İmar Komisyonuna Üye Seçimi.
8-Tarım Komisyonuna Üye Seçimi.
9-Turizm-Esnaf Komisyonuna Üye Seçimi.
10-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna Üye Seçimi.
11-Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna Üye Seçimi.
12-İlçemiz Yenifoça İzmir Caddesi no:45 (54 pafta 2864 parsel) de bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
13-Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımına yönelik Plan-Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
14-İlçemiz, Yenifoça İzmir Caddesinden cephe alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde günlük ticaret yapılabilmesi ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
15-İlçemiz Yenibağarası 389 Ada 5 Parselde bulunan taşınmazdaki 21 m2’lik Belediyemiz hissesinin satın alma talebi ile ilgili Komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
16-Bağ-Kent Sağlık, Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Hizmetleri ,Turizm ,İnşaat ,Gıda ,Tarım, Petrol, Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin talebi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
17-Başkanlık Teklifleri.
18-Dilek ve Temenniler.
19-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
20-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı