Yönetim

Mart 2018 Meclis Gündemi

T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 02.03.2018
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00

2018 YILI MART AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İzbeton A.Ş tarafından 1 adet Silindir aracının bedelsiz olarak Belediyemize devir edilmesi hususunun görüşülmesi.
4-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 20.02.2018 tarih ve 42 sayılı yazısının görüşülmesi.
5-İlçemiz, Yenifoça İzmir Caddesinden cephe alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde günlük ticaret yapılabilmesi hususunun görüşülmesi.
6-İlçemiz Yenibağarası 389 Ada 5 Parselde bulunan taşınmazdaki 21 m2’lik Belediyemiz hissesinin satın alma talebinin görüşülmesi.
7-Bağ-Kent Sağlık, Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Hizmetleri ,Turizm ,İnşaat ,Gıda ,Tarım, Petrol, Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 26.02.2018 tarihli dilekçesinin görüşülmesi.
8-İlçemiz Bağarası 408 Sokaktan cephe alan parsellerin zemin katlarında günlük ticaret yapılabilmesi hususunun görüşülmesi ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
9-İlçemiz Gerenköy 13 Ada 1 Parselin güneyinde kalan alanın Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi ile ilgili İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
10-İlçemiz Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi,Fevzi Çakmak Mahallesi ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
11-Belediyemiz sınırları içindeki yapıların estetiği ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
12-Başkanlık Teklifleri.
13-Dilek ve Temenniler.
14-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
15-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı