Yönetim

Şubat 2018 Meclis Gündemi

 

T.C
FOÇA BELEDİYESİTOPLANTI TARİHİ   : 02.02.2018
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Yenifoça Hizmet Birimi.
TOPLANTI SAATİ    :16.00


2018 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.01.2018 tarih ve 187 sayılı yazısının görüşülmesi.
4-İlçemiz Bağarası Kazım Dirik Mahallesi 408 Sokaktan cephe alan parsellerin zemin katlarında günlük ticaret yapılabilmesi hususunun görüşülmesi.
5-İlçemiz Gerenköy 13 Ada 1 Parselin güneyinde kalan alanın Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
6-İlçemiz Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi,Fevzi Çakmak Mahallesi ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı revizyonunun görüşülmesi.
7-2018 yılı için Meclis Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesine ilişkin Plan-Bütçe  Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
8-Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2018 yılı için ödenecek fazla mesai Ücretinin belirlenmesine ilişkin Plan-Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
9-Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin 2018 yılı için çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Plan-Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
10-İlçemiz Doğalgaz dağıtım hattı projesinin gerçekleştirilebilmesi için bölge regülatör alanlarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
11-İlçemiz Fevzipaşa Mahallesi, 167 ada 2 parselde yapılması planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanına (Güneş Enerji Santrali) ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
12-İlçemiz Bağarası, Kazım Dirik Mahallesi 401 Sokaktan cephe alan parsellerin zemin katlarında günlük ticaret yapılabilmesi hususuyla ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
13-İlçemiz Atatürk mahallesi 7 ada 37 parselde mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satışı ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi. 
14-Başkanlık Teklifleri.
15-Dilek ve Temenniler.
16-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
17-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı