Yönetim

Ocak 2018 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

 

TOPLANTI TARİHİ  : 05.01.2018
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00

2018 YILI OCAK AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
4-Belediyemizde çalışan 2 adet geçici işçinin 2018 yılı vizesinin görüşülmesi.     
5-2018 yılı için Meclis Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi.
6-Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin 2018 yılı için çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi.
7-Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2018 yılı için ödenecek fazla mesai Ücretinin  belirlenmesi.
8-Norm Kadro cetvellerindeki değişikliğin görüşülmesi.
9-4688 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereği Kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi hususunda gerekli kararın alınması.
10-İlçemiz Doğalgaz dağıtım hattı projesinin gerçekleştirilebilmesi için bölge regülatör alanlarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
11-İlçemiz Fevzipaşa Mahallesi, 167 ada 2 parselde yapılması planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanına (Güneş Enerji Santrali) ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
12-İlçemiz Bağarası, Kazım Dirik Mahallesi 401 Sokaktan cephe alan parsellerin zemin katlarında günlük ticaret yapılabilmesi hususunun görüşülmesi.
13-İlçemiz Atatürk mahallesi 7 ada 37 parselde belediyemize ait taşınmazda bulunan 15.55 m2 lik hissenin Filiz DOĞAN tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
14-İlçemiz Atatürk mahallesi 99 ve 101 sokaklardan cephe alan parsellerin zemin katlarında günlük ticaret yapılabilmesi ile ilgili komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi
15-İlçemiz Bağarası 194 ada 14 parselde bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi talebi ile ilgili komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
16-İlçemiz Bağarası Kocamehmetler mahallesi 132 parselde bulunan taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesine tahsisi ile ilgili komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
17-İlçemiz Yenifoça 1326 parselde bulunan Belediyemize ait taşınmazın Bülent KORKULU tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
18-Başkanlık Teklifleri.
19-Dilek ve Temenniler.
20-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
21-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

 

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı