Yönetim

Aralık 2017 Meclis Gündemi

T.C.
FOÇA BELEDİYESİ


TOPLANTI TARİHİ   :04.12.2017
TOPLANTI YERİ      :Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00


2017 YILI ARALIK AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-5393 sayılı Kanunun 49. Maddesi gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğüne atama yapılan personel hakkında bilgi verilmesi.
4-İlçemiz Atatürk Mahallesi 99 ve 101 sokaklardan cephe alan parsellerin zemin katlarında günlük ticaret yapılabilmesi hususunun görüşülmesi.
5-İlçemiz Bağarası 194 Ada 14 Parselde bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi talebinin görüşülmesi.
6-İlçemiz Bağarası Kocamehmetler Mahallesi 132 Parselde bulunan taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesine tahsisinin görüşülmesi.
7-İlçemiz Yenifoça 1326 parselde bulunan Belediyemize ait taşınmazın Bülent KORKULU tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
8-İlçemiz Mersinaki Caddesi, Değirmenlik Caddesi, Büyük Deniz Sahil Caddesi, Sevgi Caddesi, Çandede Caddesi, Barış Caddesi, 9. Sokak ve 107. Sokaktan cephe alan parsellerin zemin katlarında günlük ticaret yapılabilmesi ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
9-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.11.2017 tarih ve 1328 sayılı yazısının görüşülmesi.
10- Başkanlık Teklifleri.
11- Dilek ve Temenniler.
12- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
13-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı