Yönetim

EKİM 2017 Meclis Ek Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

Toplantı Tarihi: 20.10.2017, Cuma
Toplantı Yeri: Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
Toplantı Saati: 16.00

2017 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI EK GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-Plan-Bütçe Komisyonundan gelen 2018 yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesi.
4-Plan-Bütçe ve Turizm-Esnaf Komisyonlarından gelen 2018 yılı Belediye Vergi, Harç ve Tarifelerin görüşülmesi.
5- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
6-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı