Yönetim

Eylül 2017 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ
2017 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 06.09.2017
Toplantı Yeri: Denizkent Sosyal Tesisi
Toplantı Saati: 16.00

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İlçemiz Yeni Foça 4717 Parseldeki Belediye hissesinin Mehmet EFE tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
4-İlçemiz Bağarası 503 Ada 1 Parseldeki Belediye hissesinin Erol EMEK tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
5-Kıyı Kanunu kapsamında kısmi yapılaşma tespiti hususunun görüşülmesi.
6-Başkanlık Teklifleri.
7-Dilek ve Temenniler.
8-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
9-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı