Yönetim

Ağustos 2017 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ
2017 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 01.08.2017
Toplantı Yeri: Foça Belediyesi Gerenköy Hizmet Birimi
Toplantı Saati: 16.00

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-2017 Mali yılı gelir tarife cetvelindeki düzenleme ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
4-İlçemiz Gerenköy, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 6 Ada 155 Parsel ile 111 Ada 4 Parseldeki taşınmazların, satışı ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
5-İlçemiz Bağarası, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 550 Parsel ile 113 Parseldeki taşınmazların, satışı ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
6- Başkanlık Teklifleri.
7- Dilek ve Temenniler.
8- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
9- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
 

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı