Yönetim

Haziran 2017 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ
2017 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 02.06.2017
Toplantı Yeri: Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Birimi
Toplantı Saati: 16.00

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İlçemiz Yeni Foça Korucuk mevkii 10763 ada 3 parselde bulunan belediyemize ait hissenin, Murat ERYİĞİT isimli şahsa satışının görüşülmesi.
4-İlçemiz Ilıpınar Mahallesi, Ilıpınar Küme evler No:361 (1269 parsel)’de bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dâhil edilmesi talebinin görüşülmesi.
5-İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi 175 Sokak No: 13-13/1 (75 Ada 8 Parsel) de bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dâhil edilmesi talebinin görüşülmesi.
6-Başkanlık Teklifleri.
7-Dilek ve Temenniler.
8-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
9-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı