Yönetim

Mayıs 2017 Meclis Gündemi

T.C
 FOÇA BELEDİYESİ

 

TOPLANTI TARİHİ  : 02.05.2017
TOPLANTI YERİ      : Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00

2017 YILI MAYIS AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ


1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İlçemiz sınırları içerisindeki inşaatların Turizmi olumsuz etkileyebilecek faaliyetleriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması.
4-2016 yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
5-İlçemiz, Yenifoça  3987 parsel numarasına kayıtlı 211 m2'lik  yüzölçümüne sahip taşınmazın belediyemize ait bir taşınmaz ile takas/trampa edilmesi talebi ile ilgili komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi.
6-İlçemiz Bağarası Mülkiyeti Belediyemize ait olan 278 ada 1 parselin kiralama talebi ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
7-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi mülkiyeti Belediyemize ait 1746 ada 1 parseldeki taşınmazın Satışı ile ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
8-Pazaryeri ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
9-Başkanlık Teklifleri.
10-Dilek ve Temenniler.
11-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
12-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

 

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı