Yönetim

Nisan 2017 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ


TOPLANTI TARİHİ  : 03.04.2017
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00


2017 YILI NİSAN AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-2016 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
4-2016 yılı Denetim Komisyon Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.
5-Encümen Üyelerinin Seçimi.
6-Plan-Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi.
7-İmar Komisyonuna Üye Seçimi.
8-Tarım Komisyonuna Üye Seçimi.
9-Turizm-Esnaf Komisyonuna Üye Seçimi.
10-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna Üye Seçimi.
11-Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna Üye Seçimi.
12-İzmir Büyükşehir Belediyesinden 4 adet aracın Belediyemize bedelsiz olarak devrinin kabulünün görüşülmesi.
13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.03.2017 tarih 730 sayılı yazısının görüşülmesi.
14-İlçemiz Bağarası Mülkiyeti Belediyemize 278 ada 1 parselin Çetin DAMBA tarafından kiralama  talebinin görüşülmesi.
15-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi mülkiyeti Belediyemize ait 1746 ada 1 parseldeki taşınmazın 
satışının görüşülmesi.
16-İlçemiz Bağarası 501 ada 1 parseldeki Belediyemize ait hissenin satışıyla ilgili Komisyonlardan gelen Raporların görüşülmesi.
17-İlçemiz Bağarası 135 ada 7 parseldeki Belediyemize ait hissenin satışıyla ilgili Komisyonlardan  gelen Raporların görüşülmesi.
18-İlçemiz Yenifoça 4690 parseldeki Belediyemize ait hissenin satışıyla ilgili Komisyonlardan gelen Raporların görüşülmesi.
19-Başkanlık Teklifleri.
20-Dilek ve Temenniler.
21-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
22-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.