Yönetim

Mart 2017 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 02.03.2017
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    : 16.00

2017 YILI MART AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İlçemiz Yeni Foça Gencellik Mevkiinde 4690 parsel numarasına kayıtlı 785,58 m2’lik taşınmazda Belediyemize ait 40,94 m2’lik hissenin, diğer hissedar olan Ayten TÜRKEL’e satışının görüşülmesi.
4-İlçemiz Bağarası Hacıveli Mahallesi 135 Ada 7 parselde bulunan 530,00 m2’lik taşınmazda Belediyemize ait 38,00 m2’lik hissenin, diğer hissedar olan Raşit SAVAŞ’a satışının görüşülmesi.
5-İlçemiz Bağarası Hacıveli Mahallesi 501 Ada 1parselde bulunan 520,31 m2’lik taşınmazda Belediyemize ait 39,42 m2’lik hissenin, diğer hissedar olan Bilgi ACAR’a satışının görüşülmesi.
6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21.02.2017 tarih ve 245 sayılı yazısının görüşülmesi.
7-Başkanlık Teklifleri.
8-Dilek ve Temenniler.
9-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
10-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
 

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı