Yönetim

Şubat 2017 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ


TOPLANTI TARİHİ  : 03.02.2017
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00

2017 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ


1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-2017 yılı için Meclis Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesine ilişkin Plan-Bütçe
Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
4-Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2017 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin
belirlenmesine ilişkin Plan-Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
5-Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin 2017 yılı için çalıştırılması ve
ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Plan-Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
6-İlçemiz Yenifoça 10596 ada 1 parseldeki 84.91 m2’lik Belediyemize ait hissenin Hakan AKAY’a satılması ile ilgili İmar ve Plan-Bütçe Komisyonlarından gelen raporun görüşülmesi.
7-İlçemiz Gerenköy 22 Ada 1 Parsel, Yeniköy 373 ile 374 Parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli İmar Planı önerisinin görüşülmesi ile ilgili İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
8-Başkanlık Teklifleri.
9-Dilek ve Temenniler.
10-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
11-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

 

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı