Yönetim

Ocak 2017 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

 

 

TOPLANTI TARİHİ  : 06.01.2017
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16.00

2017 YILI OCAK AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
4-Belediyemizde çalışan 2 adet geçici işçinin 2017 yılı vizesinin görüşülmesi.     
5-2017 yılı için Meclis Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi.
6-Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin 2017 yılı için çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi.
7-Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2017 yılı için ödenecek fazla mesai Ücretinin belirlenmesi.
8-İlçemiz Gerenköy 22 Ada 1 Parsel , Yeniköy 373 ile 374 Parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli İmar Planı önerisinin görüşülmesi.
9-Başkanlık Teklifleri.
10-Dilek ve Temenniler.
11-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
12-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

 

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı