Yönetim

Ekim 2016 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ
2016 YILI EKİM AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 03.10.2016
Toplantı Yeri: Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
Toplantı Saati: 16.00

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-2017 yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesi.
4-2017 yılı Belediye Vergi, Harç ve Tarifelerin görüşülmesi.
5-İlçemiz Yeni Foça 10596 Ada 1 Parselde bulunan 569 m2’lik taşınmazdaki 87.76 m2’lik Belediyemize ait hissenin satışının görüşülmesi.
6-İlçemiz, Yeni Foça 10585 ada 2 parselle ilgili İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
7- Başkanlık Teklifleri.
8- Dilek ve Temenniler.
9- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
10-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı