Yönetim

Eylül 2016 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ
2016 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 02.09.2016
Toplantı Yeri: Denizkent Sosyal Tesisi
Toplantı Saati:16.00

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İlçemiz, Yeni Foça 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarının değişikliğinin görüşülmesi.
4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.08.2016 tarih 3273 sayılı yazısının görüşülmesi.
5-İlçemiz Bağarası 11 pafta 329 parsel ve 10 pafta 332 parselde yapılan uygulama İmar Planıyla ilgili İmar Komisyonundan gelen Raporun görüşülmesi.
6-İlçemiz, İsmet Paşa Mahallesi, 206 ada 199 parselle ilgili İmar Komisyonundan gelen Raporun görüşülmesi.
7-İlçemiz Bağarası 3 Ada 26 Parselde 622,80 m2'lik taşınmazda belediyemize ait 737/6920 (66,33) m2'lik hissenin satılmasıyla ilgili Komisyonlardan gelen Raporların görüşülmesi
8-Başkanlık Teklifleri.
9-Dilek ve Temenniler.
10-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
11-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı