Yönetim

Ağustos 2016 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ
2016 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

 

TOPLANTI TARİHİ  : 01.08.2016
TOPLANTI YERİ      : Yenifoça Hizmet Birimi
TOPLANTI SAATİ    :16.00

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İlçemiz Bağarası 11 pafta 329 parsel ve 10 pafta 332 parselde Enerji Depolama Alanı(Güneş Enerji Santralı) amaçlı uygulama İmar Planının görüşülmesi.
4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.07.2016 tarih ve 2902 sayılı yazısının görüşülmesi.
5- İlçemiz Bağarası 3 Ada 26 Parselde 622,80 m2’lik taşınmazda belediyemize ait 737/6920 (66,33) m2’lik hissenin Efkan ALTAŞI’na satışının görüşülmesi.
6-İlçemiz Yenifoça Mahallesi 10985 Ada 4 Parselde Belediyemize ait 45 m2’lik hissenin Nuray  ÇOLAK isimli hissedara satışının görüşülmesi ile ilgili komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
7- Başkanlık Teklifleri.
8- Dilek ve Temenniler.
9- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
10-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

 

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı