Yönetim

Mayıs 2016 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ
2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 02.05.2016
Toplantı Yeri: Denizkent Sosyal Tesisi
Toplantı Saati: 16.00

GÜNDEM

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-2015 yılı kesin hesabının görüşülmesi.
4-Geçici içkili umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı verilmesi ile ilgili geçici içki ruhsatı ücretinin belirlenmesi.
5- İlçemiz Yenifoça Aycan Sokaktan cephe alan parsellerdeki zemin katlarda günlük ticaret yapılması ile ilgili imar komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.
6-Başkanlık Teklifleri.
7-Dilek ve Temenniler.
8-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
9-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı