Yönetim

Nisan 2016 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ
2016 YILI NİSAN AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 04.04.2016
Toplantı Yeri: Denizkent Sosyal Tesisi
Toplantı Saati: 16.00

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-2015 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
4-2015 yılı Denetim Komisyon Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.
5-Meclis 1.ve 2. Başkan Vekilinin Seçimi.
6-Asil ve Yedek Meclis Kâtiplerinin Seçimi.
7-Encümen Üyelerinin Seçimi.
8-Plan-Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi.
9-İmar Komisyonuna Üye Seçimi.
10-Tarım Komisyonuna Üye Seçimi.
11-Turizm- Esnaf Komisyonuna Üye Seçimi.
12-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna Üye Seçimi.
13-Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna Üye Seçimi.
14-Kaz Dağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliğine Üye Seçimi.
15-İlçemiz Yeni Foça Aycan Sokaktan cephe alan parsellerdeki zemin katlarda günlük ticaret yapılması talebinin görüşülmesi.
16-İlçemiz Yeni Bağarası 455 ada 1 parseldeki imar plan tadilatıyla ilgili Komisyondan gelen raporun görüşülmesi.
17-İlçemiz 206 Sokak No:7 adresindeki Grand Otel Amphora’nın İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dâhil edilme talebiyle ilgili Komisyonlardan gelen Raporların görüşülmesi.
18-İlçemiz sınırları içindeki inşaatların Turizmi olumsuz etkileyebilecek faaliyetleriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması konusunda Komisyonlardan gelen Raporların görüşülmesi.
19-Başkanlık Teklifleri.
20-Dilek ve Temenniler.
21-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
22-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı