Yönetim

Mart 2016 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ
2016 YILI MART AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 01.03.2016
Toplantı Yeri: Denizkent Sosyal Tesisi
Toplantı Saati: 16.00

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-Norm Kadroya göre ataması yapılan personel hakkında Meclise bilgi verilmesi.
4-İlçemiz sınırları içindeki inşaatların Turizmi olumsuz etkileyebilecek faaliyetleriyle ilgili 
gerekli tedbirlerin alınması.
5-İlçemizde ‘Çok Amaçlı Açık Spor Sahası’ yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 
protokol yapılması, onaylanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi. 
6-İlçemiz Yeni Bağarası 455 ada 1 parseldeki Spor Alanının düzenlemesiyle ilgili İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması, onaylanması için Belediye Başkanına yetki 
verilmesi.
7-İlçemiz Yeni Bağarası 455 ada 1 parselde imar plan tadilatının görüşülmesi.
8-İlçemiz 206 Sokak No:7 adresindeki Grand Otel Amphora’nın İçkili Yerler Bölgesi 
Krokisine dahil edilme talebi.
9-Pazaryeri Ücretlerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili Komisyonlardan gelen Raporların 
görüşülmesi. 
10-İlçemiz Yeni Foça 696 parseldeki Et Market Ünvanlı işyerinin İçkili Yerler Bölgesi 
Krokisine dahil edilme talebiyle ilgili Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
11-İlçemiz Yeni Foça 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarının değişikliğiyle ilgili 
Komisyondan gelen raporun görüşülmesi.
12-Başkanlık Teklifleri.
13-Dilek ve Temenniler.
14-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
15-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara  
 bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı