Yönetim

Şubat 2016 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ
2016 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 01.02.2016
Toplantı Yeri: Denizkent Sosyal Tesisi
Toplantı Saati:16.00

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-İlçemiz Yenifoça 696 parseldeki Et Market Ünvanlı işyerinin İçkili Yerler Bölgesi Krokisine  dahil edilme talebi.
4-İlçemiz Yenifoça 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarının değişikliği.
5-2016 yılı için Meclis Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesine ilişkin Plan-Bütçe Komisyonundan gelen Raporun görüşülmesi.
6-Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin 2016 yılı için çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonundan gelen Raporun görüşülmesi.
7-Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2016 yılı için ödenecek fazla mesai Ücretinin   belirlenmesine ilişkin Plan-Bütçe Komisyonundan gelen Raporun görüşülmesi.
8-İlçemiz Kozbeyli Küme Evler No:566 adresindeki yerin İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilme talebiyle ilgili İmar ve Turizm-Esnaf Komisyonlarından gelen Raporların görüşülmesi.
9-Foça Ziraat Odası Başkanlığı’nın 22.12.2015 tarihli talebiyle ilgili İmar,Tarım,Plan-Bütçe Komisyonlarından gelen Raporların görüşülmesi.
10-İlçemiz Bağarası mülkiyeti Belediyemize ait 278 ada 1 parselin satışıyla ilgili İmar ve Plan-Bütçe  Komisyonundan gelen Raporların görüşülmesi.
11-Başkanlık Teklifleri.
12-Dilek ve Temenniler.
13-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
14-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı