Yönetim

Ocak 2016 Meclis Gündemi

T.C
FOÇA BELEDİYESİ
2016 YILI OCAK AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 04.01.2016
Toplantı Yeri: Denizkent Sosyal Tesisi
Toplantı Saati: 16.00

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
4-Belediyemizde çalışan 2 adet geçici işçinin 2016 yılı vizesinin görüşülmesi.     
5-2016 yılı için Meclis Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi.
6-Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin 2016 yılı için çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi.
7-Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2016 yılı için ödenecek fazla mesai Ücretinin     belirlenmesi.
8-İlçemiz Kozbeyli Küme Evler No:566 adresindeki yerin İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilme talebi.
9-İlçemiz Yeniköy Mahallesi 384 parselin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30.maddesi  gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi.
10-Foça Ziraat Odası Başkanlığı’nın 22.12.2015 tarihli dilekçesi.
11-İlçemiz Bağarası Kazım Dirik Mahallesi 408,10,417 Sokaklar ve Hacı Veli Mahallesi 433,434 Sokaklardan cephe alan parsellerdeki zemin katlarda günlük ticaret yapılması talebiyle ilgili İmar Komisyonundan gelen Raporun görüşülmesi.
12-İlçemiz Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi Çiçek Sokak ve Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinden cephe alan parsellerdeki zemin katlarda günlük ticaret yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyonundan gelen Raporun görüşülmesi.
13-Başkanlık Teklifleri.
14-Dilek ve Temenniler.
15-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
16-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı