Yönetim

KASIM 2023 MECLİS GÜNDEMİ

            T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 06.11.2023
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisleri
TOPLANTI SAATİ    :16:00

                                                2023 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 5393 sayılı Belediye Kanunun 68.maddesine istinaden Belediyemiz Bütçe ve durum oranlarına göre kredi çekilerek borçlanmayı gidilmesi hususunun görüşülmesi.
6-Avusturya’nın İnnsbruck Şehrinde gerçekleştirilecek “Europen Poomsae Taekwondo” şampiyonasında mücadele edecek Belediye Spor Kulübümüz sporcusuna eşlik etmek için Belediyemiz bünyesinde çalışan antrenörün katılım sağlaması hususunun görüşülmesi.  
7- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi, 10558  ada 13 parselde bulunan Belediyemize ait 24.00 m2  hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
8- İlçemiz, Hacıveli Mahallesi, 506139 ada 1439 parselde  bulunan Belediyemize ait 19.09 m2  hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
9- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi, 10571 ada 12 parselde  bulunan Belediyemize ait 300.00 m2 hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi. 
10- Mülkiyeti Belediyemize ait  Foça İlçe Halk Kütüphanesi binasının bedelsiz olarak tekrar 5 (beş) yıllığına İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.
11- İlçemiz, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Merkez Caddesinin tamamının İçkili Yerle Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
12-İlçemiz, Hacıveli Mahallesi Çukurdeğirmen mevkii 506112 ada 242 parseldeki tarla vasıflı aşınmaz üzerindeki şerhin kaldırılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
13- İlçemiz, Yenifoça sınırları içerisinde, karayolları kamulaştırma projesi ve kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
14- İlçemiz, Bağarası 5 Ada 14 parselde bulunana Belediyemize ait 23.45 m2 hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
15- İlçemiz, Bağarası 10 ada 18 parselde bulunan Belediyemize ait 6.48 m2 hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
16- Dilek ve Temenniler.
17-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
18- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

   Fatih Gürbüz
   Foça Belediye Başkanı