Yönetim

EYLÜL 2023 MECLİS TOPLANTISI

            T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 08.09.2023
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisleri
TOPLANTI SAATİ    : 16:00

                                         2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- İlçemiz, Bağarası 34 ada 7 – 15 ve 16 numaralı parseller ile mülkiyeti Belediyemize ait bir  taşınmazla takas talebinin veya kamulaştırılma talebinin görüşülmesi.
6- İlçemiz, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 11089 ada 5 parselde bulunan 83.16 m2  Belediye hissemizin, diğer hissedarlarına satışının yapılması ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
7- İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
8- Dilek ve Temenniler.
9- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
10- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
 

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı