Yönetim

AĞUSTOS 2023 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                         T.C.
                                                             FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 04.08.2023
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisleri
TOPLANTI SAATİ   : 16:00

                                   2023 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- İlçemiz, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 11089 ada 5 parselde bulunan 83.16 m2 Belediye hissemizin, diğer hissedarlarına satışının yapılması hususunun görüşülmesi.
6- İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının görüşülmesi.
7- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yenibağarası Mahallesi Köyiçi mevkii 591 ada 2 parselde bulunan 198.84 m2 Belediye hissemizin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
8- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2023 tarih, 05.343 sayılı kararı ile uygun görülerek 28.04.2023 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Plan Revizyonu Değişikliği hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
9- Dilek ve Temenniler.
10- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
11- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı