Yönetim

TEMMUZ 2023 MECLİS GÜNDEMİ

            T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 07.07.2023
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisleri
TOPLANTI SAATİ   : 16:00

                                    2023 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2023 tarih, 05.343 sayılı kararı ile uygun görülerek 28.04.2023 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Plan Revizyonu Değişikliği hususunun görüşülmesi.
6- İlçemiz, Yenibağarası Mahallesi, 515129 ada 1885 parselde bulunan 8,50 m2 Belediye hissesinin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
7- İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi 10016 adanın kuzey tarafında bulunan parka isim verilmesi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
8- Yenifoça, 10409 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
9- Dilek ve Temenniler.
10-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
11- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

   Fatih Gürbüz
   Foça Belediye Başkanı