Yönetim

HAZİRAN 2023 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                       T.C.
                                                           FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 02.06.2023
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Atatürk Sosyal Yaşam Merkezi
TOPLANTI SAATİ    : 16:00

                              2023 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 09.04.2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına istinaden Belediyemizde Afet İşleri Müdürlüğü kurulması ve norm kadromuzun (I), (IV) ve (V) Sayılı Kadro İhdas Cetvellerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.
6- İtalya’nın Parma şehrinde Cittaslow genel kuruluna katılım sağlanması için ve İtalya’nın Ascea şehir ile kardeş şehir ilişkileri sürecinin geliştirilmesi hususunda personel görevlendirilmesi.
7- İlçemiz, Yenibağarası Mahallesi, 515129 ada 1885 parselde bulunan 8,50 m2 Belediye hissesinin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
8- İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi 10016 adanın kuzey tarafında bulunan parka isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
9- Yenifoça, 10409 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
10- İlçemiz sınırları içerisindeki inşaatların Turizmi olumsuz etkileyebilecek faaliyetleriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
11- İlçemiz, Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 11081 ada 2 parselde bulunan 253,66 mBelediye hissesinin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
12- İlçemiz, Yenibağarası Mahallesi Köyiçi Mevkii 591 ada 2 parselde bulunan 198,84 m2  Belediye hissesinin, diğer hissedarları tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
13- İlçemiz, Yenibağarası Mahallesi 389 ada 1 parselde bulunan 41,00 m2  Belediye hissesinin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
14- İlçemiz, Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesinde 1/1000 ölçekli Trafo Alanı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
15- İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin kararına istinaden Yenifoça 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu değişikliği ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.04.2023 tarih ve 20177 sayılı yazısında ekinde sunulan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların İzmir Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü tarafından satışının yapılması ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.03.2023 tarih ve 19158 sayılı yazısında ekli listedeki taşınmazlardaki Belediyemize ait hisselerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.03.2023 tarih ve 19157 sayılı yazısında mülkiyeti Belediyemize ait hisseli taşınmazların hissedarlarına satışının yapılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
19- Dilek ve Temenniler.
20- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
21- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı