Yönetim

MART 2023 MECLİS GÜNDEMİ

              T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 03.03.2023
TOPLANTI YERİ     : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ   : 16:00

                                        2023 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5-İlçemiz, Yenifoça Mahallesi Gencerlik Mevkii 10804 ada 5 parselde bulunan 35.98 m2 Belediye hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
6- Mülkiyeti Belediyemize ait 512121 ada 623 parselden Enerji Hattı geçit talebinin görüşülmesi.
7- İlçemizde, Aile Sağlığı Merkezi kurulması için Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Park alanının İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisin ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
8- İlçemiz, Gerenköy 123 ada 1 parsel 433,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 2 parsel 300,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 3 parsel 300,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 20 parsel 300,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 21 parsel 300,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 22 parsel 432,96 m2 (1/1 Hisse) Belediyemiz taşınmazlarının 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu kapsamında satış talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
9- İlçemiz, Yenifoça 10036 ada 3 parselde arsa niteliğindeki bağımsız bölümlerin 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu kapsamında satış talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
10- Belediyemizde görev yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesine istinaden sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
11- Dilek ve Temenniler.
12- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
13-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı