Yönetim

ŞUBAT 2023 MECLİS GÜNDEMİ

             T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 03.02.2023
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16:00

                                         2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- İlçemizde, Aile Sağlığı Merkezi kurulması için Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Park alanının İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.
6- İlçemiz, Gerenköy 123 ada 1 parsel 433,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 2 parsel 300,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 3 parsel 300,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 20 parsel 300,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 21 parsel 300,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 22 parsel 432,96 m2 (1/1 Hisse) Belediyemiz taşınmazlarının 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu kapsamında satış talebinin görüşülmesi.
7- İlçemiz, Yenifoça 10036 ada 3 parselde arsa niteliğindeki bağımsız bölümlerin 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu kapsamında satış talebinin görüşülmesi.
8- İlçemiz 3097 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
9- Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin 2023 yılı için çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
10- 2023 yılı için Meclis Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
11- Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2023 yılı için ödenecek fazla mesai Ücretinin belirlenmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
12- Belediyemizde görev yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesine istinaden sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
13- Belediyemizin Atatürk Mahallesi, Büyükdeniz Sahil Caddesi No:3 adresinde faaliyet gösteren Sosyal Tesise Eski Belediye Başkanımız Ali İLÇAN isminin verilmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
14- Dilek ve Temenniler.
15- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
16- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı