Yönetim

OCAK 2023 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.
                                                                         FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 06.01.2023
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16:00

                                                2023 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- Belediye Meclisimizin 05.10.2022 tarih ve 222 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
6- Kardeş Belediyemiz Bosna Hersek Federasyonu Foça-Ustikolina ile her fidan bir umuttur projesi kapsamında davetiye hususunun görüşülmesi.
7- İlçemiz 3097 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının meclisimizce değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
8- Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin 2023 yılı için çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
9- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
10- 2023 yılı için Meclis Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi.
11- Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2023 yılı için ödenecek fazla mesai Ücretinin belirlenmesi.
12-5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereği ataması yapılan personeller hakkında bilgi verilmesi.
13- Belediyemizde görev yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesine istinaden sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
14- Foça Belediyesi ana çalışma yönetmeliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
15- Dilek ve Temenniler.
16- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
17- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı