Yönetim

KASIM 2022 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                             T.C.
                                                                FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 04.11.2022
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16:00

                                            2022 YILI KASIM MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- Foça Belediyesi ana çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi.
6- 2022 Mali Yılına ait Ek Bütçe yapılması hususunun görüşülmesi.
7- Belediye meclisimizin 02.07.2012 tarih ve 102 sayılı meclis kararının iptali ve 05.10.2022 tarih ve 228 sayılı meclis kararının yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
8- İlçemiz, Atatürk Mahallesi 1779 adanın batı cephesine ve 1772 adanın doğu cephesine konumlu alanda park düzenlemesi ile birlikte isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
9- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 10173 ada 15 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında  Pansiyon Alanının, Ticaret-Turizm Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar plan değişikliği ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
10- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 4298 parselin “Ticaret-Konut” kullanımına açılması için öneri plan değişikliği ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
11- Dilek ve Temenniler.
12- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
13- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı