Yönetim

EKİM 2022 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                   T.C

                                                     FOÇA BELEDİYESİ

 

TOPLANTI TARİHİ  : 05.10.2022

TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi

TOPLANTI SAATİ    :17:00

 

                    2022 YILI EKİM TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- Açılış ve Sunuş.

2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.

3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.

4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.

5- 2023 yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesi.

6- 2023 yılı Belediye Vergi, Harç ve Tarifelerin görüşülmesi.

7-5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereği ataması yapılan personeller hakkında bilgi verilmesi.

8- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliğe istinaden, Belediyemizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulması ve Belediyemiz Norm Kadro I-III-IV sayılı cetvellerde değişiklik yapılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

9- İlçemiz, Bağarası Mahallesi Kadınlar Kuyu Mevkii 278 ada 1 parsel nolu 2870,60 m2 alanındaki arsanın 10 yıl süre ile kiralanması talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.

10- İlçemiz, Yenibağarası Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında kamuya terk edilmiş olan park alanına isabet eden alanda bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacı Trafo Alanı olarak  1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

11- İlçemiz, Yenifoça, Fevziçakmak Mahallesi ve Kazım Dirik Mahallesinde 1/1000 ölçekli trafo alanı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

12- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 10173 ada 15 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Pansiyon Alanının, Ticaret-Turizm Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar plan değişikliği ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.

13- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 4298 parselin “Ticaret-Konut” kullanımına açılması için öneri plan değişikliği ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.

14- Fen İşleri Müdürlüğünün meclis çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

15- İlçemizde yaşayan şehit ve gazi ailelerine daha etkin hizmet verebilmek adına Belediyemiz bünyesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler müdürlüğü altında Şehit aileleri ve gazi hizmetleri biriminin kurulması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

16- Bosna Hersek Federasyonuna bağlı Foça Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

17- Dilek ve Temenniler.

18- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.

19-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.